KÖPVILLKOR

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Köpvillkor”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.gallerifagel.se och därtill hörande sidor. Avtal ingås mellan dig och Daun Craft & Design, organisationsnummer 916767-7609. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Galleri Fågel.

1.2
För att kunna beställa på Galleri Fågel måste Du ha fyllt 18 år. Galleri Fågel accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Galleri Fågel förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Galleri Fågel reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Galleri Fågel, exempelvis fel i produktbeskrivning eller annan specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om ett konstverk finns i lager. Galleri Fågel har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Galleri Fågel naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Galleri Fågel fortsätter med beställningen. Galleri Fågel kan inte garantera att bilderna på konstverken återger konstverkets exakta utseende eller skick. Galleri Fågel ansvarar inte för information som kommer från en tredje part.

1.4
Galleri Fågel samt allt innehåll på sidan som inte ägs av tredje part, ägs av Galleri Fågel. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Galleri Fågel.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via Galleri Fågel måste Du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder Du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Galleri Fågels Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Galleri Fågel bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Galleri Fågel per e-post. Galleri Fågel uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Galleri Fågels kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Galleri Fågel. Om beställningen återkallas så kommer Galleri Fågel att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
Galleri Fågel rekommenderar att Du skapar ett Paysonkonto innan Du handlar på Galleri Fågel. När Du registrerar ditt personkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Galleri Fågel behandling av personuppgifter finns i Galleri Fågel integritetspolicy

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Galleri Fågel. Betalningen sker via Payson.

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

5. LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1
Konstverk som finns till försäljning levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Galleri Fågel. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Galleri Fågel skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. (Bland annat kan leveranstider styras av beställning av material och produktion av ramar till verken). Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 dagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6. ÅNGERRÄTT

6.1
Alla köp på gallerifagel.se omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) vilket innebär att Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att Du tagit emot konstverket. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Galleri Fågel detta inom 14 dagar från det att Du tagit emot det beställda konstverket (ångerfristen).

6.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
Varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.

(b)
Skadade varor som inte längre är i samma skick som vid leverans.

6.3
I samband med en beställning av ett konstverk för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta.

6.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande om detta till Galleri Fågel via mail info@gallerifagel.com. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på konstverket och Konstnären i meddelandet.

6.5
Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten. Kostnaden för detta ligger på 300 kr för Fine Art Prints och akvarell/grafik, övriga returer kostar 400 kr.

Konstverket ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Galleri Fågel.

Retur av Fine Art Prints och akvareller/grafik sker via Postnord och kostar 300 kr övriga returer kostar 400 kr och sker på följande sätt:
– Du meddelar Galleri Fågel om att du önskar returnera ditt nyinköpta konstverk via mail info@gallerifagel.com
– Galleri Fågel skickar dig en returfraktsedel och du får en faktura för returen.
– Du lämnar in din retur på ett av Postnords utlämningsställen.

6.6
När Du ångrar ditt köp betalar Galleri Fågel tillbaka det belopp som Du betalat för konstverket.

6.7
Galleri Fågel betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med att konstverket har returnerats tillbaka i oförändrat skick. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde när du gjorde ditt köp.

7. GARANTI OCH REKLAMATION

7.1
Konsten som presenteras på Galleri Fågel består av hantverksmässigt framställda konstverk och/eller konsthantverk som kan ha normal och olika ålderspåverkan. Ett unikt konstverk som är målat kan ha ojämnheter i färgpåläggning som inte är ett fel utan faller under konstnärlig frihet. Du förstår och accepterar att färgerna i konsten som presenteras på Galleri Fågel kan se olika ut på olika skärmar och kan därmed skilja sig mot färgåtergivningen i verkligheten.

8. LÄNKAR

8.1
Galleri Fågel kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Galleri Fågel kontroll, och webbplatser utanför Galleri Fågel kontroll kan länka till Galleri Fågel. Även om Galleri Fågel försöker säkerställa att Galleri Fågel enbart länkar till webbplatser som delar Galleri Fågel personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Galleri Fågel inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

9. FORCE MAJEURE

9.1
Galleri Fågel ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Galleri Fågel inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Galleri Fågel dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Galleri Fågel rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

10.1
Galleri Fågel förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Köpvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Köpvillkor kommer att publiceras på Galleri Fågel. Ändringar gäller från det att Du har accepterat köpvillkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på gallerifagel.se). Galleri Fågel rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på gallerifagel.se regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Köpvillkoren.

11. OGILTIGHET

11.1
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Köpvillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Galleri Fågel.

12.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Galleri Fågel, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se.

Vid eventuell tvist följer Galleri Fågel beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Köpvillkor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.

Fler frågor? Kontakta Galleri Fågel, +4670 3027015, info@gallerifagel.com

Datum: 2019-03-26, Galleri Fågel

Totalsumma:
    Till kassan