Alexius Huber

Optiska koncept är en fixerad idé som hela tiden förändrar sig genom vår rörelse och genom ljusets infall. Det är som i livet - ingenting återkommer på samma sätt. Det blir något nytt varje gång.”

Under 60-talet utvecklade Alexius en skulptural teknik där formerna förändrar sig genom vår rörelse och ljusets påverkan och där de plana ytorna upplevs som tredimensionella.

Ur ädelstål polerar och formar Alexius fantastiska skulpturer, som verkar sväva, flyga, blända och blänka. Ur de enklaste geometriska former trollar han fram komplicerade överraskande rum.

Totalsumma:
    Till kassan