Ingrid Roth

Ingrid ser djärva, levande färger som en utmaning. Hon vill kombinera starka färger så att de harmoniserar med varandra. De starka kontrasterna är viktiga, lika viktiga som att dagen inte skulle finnas om natten inte fanns, glädjen inte vara så stark om vi inte får uppleva sorg. Ingrid använder färgkontraster för att visa extrema emotionella tillstånd. Färg är inte det enda inslaget i Ingrids arbete. Hennes motiv inkluderar flytande människor, tulpaner, lutande byggnader, sol och månar. Hon skildrar tvätt, badkar, soffbord, glada vardagliga scener. Med hundar, fåglar och massor av tulpaner. Bilder skapade av en tydligt förfinad naïvist som ger betraktaren en riktig endorfin kickText Tage Levin

Vad är en litografi?

En litografi är ett så kallat plantryck där tryckplattan förr bestod av kalksten, numera används oftast en offsetplåt. Först handmålas varje färg i bilden på en separat plastfilm. Jag använder åtta - nio färger och alla färger har alltså en egen film.

Tillverkningen av filmerna kräver, förutom kreativitet, precision. Filmerna måste vara perfekt matchade eftersom tryckfärgerna är halvt transparenta och kommer samverka med varandra.

I genomsnitt använder jag en arbetsvecka per färg innan resan går till tryckeriet i Stockholm för att färdigställa plåtarna som sedan används till tryckningen. Under en vecka arbetar jag tillsammans med grafiktryckaren för att granska de handmålade filmerna och överföra dem till separata plåtar. Därefter trycks en färg i taget på det speciella grafikpapperet, de ljusa färgerna trycks först och de andra över dessa. Först när sista färgen är tryckt kan man se den färdiga bilden. Provtryck görs för att säkerställa ett gott resultat och skulle något vara fel eller otillfredsställande får filmerna och plåtarna korrigeras inför sluttryckningen.

När den sista bilden i upplagan är tryckt klipps plåtarna och filmerna i bitar och bilden kan inte längre återskapas. Arbetet efter tryckningen består av att handriva varje litografi i kanterna och sedan signera dem.

Alla litografier av mig är trycka hos grafiktryckare Arne Andersson i Nacka och hos hans efterträdare Lumpées Litografiska.

Upplagorna består av 290 numrerade blad, 29 EA och 29 HC.

Samtliga är trycka på ett italienskt papper – Toscana 350 gram och Toscana 400 gram av 100 % bomull.

För att komma tillbaka till konstnärer

Totalsumma:
    Till kassan